SEF Translate FREE


Πολιτική Εταιρείας

Πολιτική Ποιότητας

Το ΟΡΑΜΑ της Διοίκησης της Εταιρείας ΠΥΡΑΜΙΣ ΑΤΕΒΕ είναι η δημιουργία μιας εταιρείας της οποίας το όνομα θα καταστεί συνώνυμο της ορθής εκτέλεσης έργων και κατασκευών.
Οι δραστηριότητες της ΠΥΡΑΜΙΣ ΑΤΕΒΕ, οι οποίες περιλαμβάνονται στον σκοπό του Συστήματος Ποιότητας είναι:
• Σχεδιασμός και υλοποίηση δημόσιων και ιδιωτικών έργων
  -Οδοποιίας και υποδομών
  -Βιομηχανικά κτίρια
  -Ενεργειακά Έργα
• Παρασκευή και εμπορία έτοιμου σκυροδέματος και ασφαλτομίγματος
• Ανακύκλωση αδρανών υλικών και αποβλήτων εκσκαφών και κατεδαφίσεων (μη επικίνδυνα απόβλητα)


Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ μας συνίσταται:

• στην ενσωμάτωση της τεχνογνωσίας της εταιρείας στην υλοποίηση των τεχνικών έργων
• στην χρησιμοποίηση άριστων υλικών
• στην ικανοποίηση των πελατών, των συνεργατών και ενδιαφερομένων μερών
• στην χρησιμοποίηση άριστου και τελευταίας τεχνολογίας εξοπλισμού
• στην ελαχιστοποίηση των ατυχημάτων κατά την υλοποίηση των υπηρεσιών μας
• στον έλεγχο όλων των χαρακτηριστικών των εκτελούμενων έργων
• στη δέσμευση για παροχή όλων των αναγκαίων πόρων για την τήρηση και διαρκή βελτίωση του Συστήματος Ολικής Ποιότητας.

Εφαρμόζοντας τη στρατηγική μας δεσμευόμαστε στους ακόλουθους ΣΤΟΧΟΥΣ:

• διαρκής εκπαίδευση των εργαζομένων
• μείωση των επιπτώσεων στο Περιβάλλον και τον Άνθρωπο
• μείωση των παραπόνων των ενδιαφερομένων μερών
• διαρκής βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Συστήματος Ποιότητας.

 

Περιβαλλοντική Πολιτική

Με την ανάπτυξη του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά ISO 14001:2015, η ΠΥΡΑΜΙΣ ΑΤΕΒΕ αναγνωρίζει τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις της απέναντι στο περιβάλλον και τον άνθρωπο και δεσμεύεται:

 • για τη συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής της επίδοσης,
 • για τη συμμόρφωση με την περιβαλλοντική νομοθεσία
 • την αποφυγή της ρύπανσης και
  • για τη συμμόρφωση με όλες τις απαιτήσεις που απορρέουν από την αδειοδότηση και την λειτουργία της.

Με την ανάπτυξη του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά ISO 14001 που αφορά:

 • Σχεδιασμός και υλοποίηση δημόσιων και ιδιωτικών έργων

                        -Οδοποιίας και υποδομών 

-Βιομηχανικά κτίρια

-Ενεργειακά Έργα 

 • Παρασκευή και εμπορία έτοιμου σκυροδέματος και ασφαλτομίγματος
 • Ανακύκλωση αδρανών υλικών και αποβλήτων εκσκαφών και κατεδαφίσεων (μη επικίνδυνα απόβλητα)

η εταιρεία προσδιορίζει όλες τις περιβαλλοντικές παραμέτρους που αφορούν τις δραστηριότητες της και αναπτύσσει διαδικασίες και προγράμματα με σκοπό την συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών της επιδόσεων. Η περιβαλλοντική πολιτική της εταιρείας εστιάζεται στην:

 • Κατασκευή έργων με μειωμένες Περιβαλλοντικές επιπτώσεις
 • Εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων με την ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης της κατανάλωσης φυσικών πόρων
 • Διαχείριση των παραγόμενων στερεών αποβλήτων , δίνοντας προτεραιότητα στην χωριστή συλλογή τους και την ανακύκλωση.
 • Διαρκή ενημέρωση της ανώτατης διοίκησης και του προσωπικού σε θέματα περιβάλλοντος

 

Πολιτική για την Υγεία & Ασφάλεια

Η ΠΥΡΑΜΙΣ δεσμεύεται να προβαίνει σε όλες εκείνες τις ενέργειες που απαιτούνται για την βελτίωση των συνθηκών της υγείας και της ασφάλειας, ώστε να διασφαλίζεται η προστασία της ζωής και της υγείας των εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένων των προμηθευτών, υπεργολάβων, και επισκεπτών στα εργοτάξια της Εταιρείας, όπως ορίζεται από τις κείμενες διατάξεις της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

Οι δραστηριότητες της εταιρείας, οι οποίες περιλαμβάνονται στον σκοπό του Συστήματος Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία είναι:

 • Σχεδιασμός και υλοποίηση δημόσιων και ιδιωτικών έργων

                        -Οδοποιίας και υποδομών 

-Βιομηχανικά κτίρια

-Ενεργειακά Έργα 

 • Παρασκευή και εμπορία έτοιμου σκυροδέματος και ασφαλτομίγματος
 • Ανακύκλωση αδρανών υλικών και αποβλήτων εκσκαφών και κατεδαφίσεων (μη επικίνδυνα απόβλητα)

Τη βάση για την πολιτική της Εταιρείας αποτελούν :

 • Η συντήρηση και παρακολούθηση της ασφαλούς λειτουργίας των μέσων και εγκαταστάσεων.
 • Η αξιολόγηση των κινδύνων και η λήψη των αναγκαίων μέτρων για τον έλεγχό τους.
 • Η κατάρτιση προγραμμάτων προληπτικής δράσης και βελτίωσης των συνθηκών εργασίας.
 • Ο σεβασμός των νομοθετικών απαιτήσεων.
 • Η ανοικτή και διαφανής επικοινωνία και η συνεχής και κατάλληλη εκπαίδευση για όλα τα θέματα που αφορούν την υγεία και την ασφάλεια.

Ο απώτερος στόχος της εταιρείας είναι η εκτέλεση όλων των εργασιών με τις καλύτερες απαιτήσεις σε ποιότητα και χρόνο, χωρίς ατύχημα ή περιστατικό που θα βλάψει την ανθρώπινη υγεία. Η υγεία και η ασφάλεια των εργαζομένων είναι μέλημα όλων όσων συμμετέχουν στις δραστηριότητες της εταιρείας και εξαρτάται πάνω από όλα από εμάς τους ίδιους. Για την μείωση της επικινδυνότητας των δραστηριοτήτων της, η εταιρεία βασίζεται στην πρόληψη της δημιουργίας επικίνδυνων καταστάσεων.

 

© 2017 Pyramid S.A. All Rights Reserved. Developed by Antonis Tzounis - www.informatix.gr